Missioon:

– Healing Rooms Palvekliinikus palvetatakse füüsilise ja psüühilise tervenemise ning sisemise tugevnemise eest vastavalt Jumala Sõnale.

Visioon:

– Healing Rooms Palvekliinik on kanal Jumala tervendava töö ja tugevdava armastuse voolamisele.

– Healing Rooms Palvekliinikus teenivad eri konfessioonide kristlased üheskoos.

– Healing Rooms  Palvekliinik varustab kristlasi olemaks Jumala tervendava armastuse kanaliks.

– Eesmärk on näha Jumala imelisi tegusid Eestis nii, et Jumal saaks kogu au.

 

Healing Rooms Palvekliiniku töö põhiväärtused

Visioon Jumala kuningriigist

Healing Rooms Palvekliiniku tegevuses on oluline väärtus piibellikul visioonil Jumala kuningriigist, kus Kristus on kõigeülene valitseja (1Kr 1:12-13). Healing Rooms Palvekliinik on ülemaailmse kristliku koguduse üks töömeetodeid. Oleme rõõmsad kõigi kristlike koguduste ja -organisatsioonide heast käekäigust ning arengust erinevatel tööaladel üle maailma (Mk 16:15-18).

Erinevate koguduste vaheline koostöö

Anname oma panuse kogudustevahelise koostöö ehitamiseks. Jeesus Kristus on koguduse pea ja kogudus on keha. Palvetame Jeesuse eeskujul „Isa, et nad oleksid üks“. Käsi ei riidle jalaga (1Kr 12:14jj).

Kogudusel ja kristlastel tuleb maailmas täitmiseks antud ülesande õnnestumiseks käia omavahelises armastuses ja andestuses. Healing Rooms Palvekliinik on koht palvele ja koostööle, mitte teoloogilistele vaidlustele, mis on ajaloos kristlaste üksmeelt rikkunud ja Jumala töö edenemist takistanud. Kõik meie meeskonna liikmed mõistavad ka isiklikku vastutust üksmeele ehitajate ja hoidjatena. Üksmeel ei seisne iga teoloogilise küsimuse osas sama meelt olemises, vaid koostöö tegemises armastuses.

Konfidentsiaalsus

HRE Palvekliiniku tegevuse – nii eestpalve kui vestluste – väärtus seisneb konfidentsiaalsuses. Igal teenimistöös osalejal on vaikimiskohustus (nagu koguduse töötegijatel hingehoidlike vestluste puhul). Selliselt on palvekliinik turvaline koht, kuhu tulla oma vajadustega nii Jumala kui tiimiliikmete ette.

Kohaliku koguduse tähendus

Healing Rooms Palvekliinikus eeldame iga meeskonna liikme osalemist ka kohalikus koguduses. Räägime sellest ka meeskonnaliikmeks vastuvõtmise vestlusel, julgustades võimalusel inimest teenima ka kodukoguduses. Kui meeskonnaliikmeks saada soovija annab teada, et ta ei osale ühegi koguduse osaduses, julgustame teda otsima koguduse osadust enne HRE Palvekliiniku meeskonnaga liitumist. Palvekliinik ei ole kogudus.

Piibellikkus

HRE Palvekliiniku töö eesmärk on olla hea, turvaline ja usaldatav, kogudustevahelise koostöö vorm. Selle tegevus on läbipaistev ja töö piibellikkust jälgib erinevatest pastoritest koosnev Healing Rooms Estonia MTÜ juhatus. HRE varustab ja võimaldab tavakristlastel elada Jumala Sõna alusel ja koostöös teiste kristlastega inimeste tervenemise pärast palvetada.

 

Vaata ka Healing Rooms Palvekliiniku esitlust (PDF)