Soovid osaleda Healing Rooms eestpalvetöö laiendamisel?

Julgustame usklikke leidma Jumala kutsumine ja astuma sellesse, sest tööd on palju ning Jumalal on hea plaan igaühe jaoks. Ta ootab, et just sina asuksid tööle Tema Kuningriigis siin maa peal!

„Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Mt 9:37-38

 Lõikus on küps!     

Ole ustav ja kuulekas Tema kutsele, sest „Ustav on see, kes teid kutsub…“ 1Ts 5:24

Healing Rooms Estonia pakub võimalust kaasateenimiseks:

  • Palvetajana kliiniku eestpalverühmas (tervenemise eest)
  • Palvetajana taustapalve rühmas Palvekliiniku lahtioleku aegadel
  • Abilisena (vastuvõtt, turva, ruumide ettevalmistus ja koristus)
  • Muudes ülesannetes (materjalide ettevalmistus, töö koordineerimine, raamatupidamine)
  • Healing Room töö eest palvetajana oma kodus

Taustapalvetaja töö ülesannetest lähemalt, vaata linki: Eestpalve HRE-s

Millised sammud järgmiseks?

Vaata linki: Järgmine samm