Infopäevadel tutvustame meie töö visiooni ja missiooni. Räägime sellest,

mida Jumal on teinud Palvekliinikute töö kaudu  Eestis ning sellest,

millised on me igatsused selles töös tulevikku vaadates.

Palvetame kõigi soovijate eest.

HRE infopäevad toimuvad koostöös kohalike koguduste pastorite jt esindajatega